Kostnice Sedlec u Kutné Hory

Před mnoha a mnoha lety (odhaduji to tak na 35 let) jsem byl v Sedlecké Kostnici s kolínskými turisty. Tehdy po kostnici prováděl průvodce, respektive průvodkyně, a pamatuji si jak ukazovala různě poškozené kosti a říkala co ta poškození způsobilo – nemoci, úrazy, zranění. I dnes jsou vidět ve vitrinách lebky poškozené palcáty, šípy, meči nebo jinými zbraněmi (nejspíše jako pozůstatek bitvy u nedalekého Malešova). Na jedné z lebek je vidět poměrně velká díra po chybějící lebeční kosti, která má zhojené okraje a tedy to musel zraněný přežít.

Dnes je kostnice v dost špatném stavu, protože v ní je velmi vlhko, což je vidět hlavně na odlupující se omítce a dole u pyramid z kostí na rozpadajících se kostech. A nové kosti jsou dnes nedostatkové…

Kostnice má též svoji zajímavou historii. Roku 1278 byl opat zdejšího kláštera Jindřich poslán s poselstvím krále Přemysla Otakara II. do Jeruzaléma ve Svaté Zemi. Z této cesty opat přivezl hrst hlíny z Kalvárie (hora, na které byl ukřižován Ježíš Kristus). Tuto hlínu rozházel po místním hřbitově a tím si hřbitov získal pověst Svaté země a od té doby se na místním hřbitově nechávali pohřbít jak místní lidé, tak i lidé z ciziny (hlavně z Polska, Bavorska a Belgie).

Po husitských válkách byly postupně rušeny části velkého hřbitova a kosterní pozůstatky byly ukládány okolo kostela a později do spodní kaple. Podle pověstí je uspořádal do šesti pyramit nějaký poloslepý mnich z nedalekého kláštera. První zmínky o kosterní výzdobě se však objevují až kolem 17. století. Úpravy probíhaly i během dalších let – větší opravu budovy provedl v letech 1700 až 1709 architekt Santini, nebo svícny s lebkami pocházejí z roku 1743.

Dnešní výzdoba je výsledkem oprav v roce 1870. Výzdobu prováděl řezbář František Rint z České Skalice, kterého sem pozvali Schwarzenberkové z Orlíka, kterým panství patřilo, proto byl doplněn Schwarzenberský erb. František Rint prováděl opravu spolu s dalšími čtyřmi členy své rodiny po dobu tří let. Během opravy zrušil dvě z původních šesti pyramid a zbylé kosti použil na výzdobu. Kosti také bělil a dezinfikoval namáčením ve chlorovém vápně. V kostnici jsou dnes pozůstatky asi 40000 lidí.

V současnosti je navštěvována hlavně kostnice, tzv. dolní kaple, a jen málokdo zavítá také do horní kaple kostelíka Všech Svatých, která je nyní bez kosterní výzdoby (jak se dozvíte z informačních panelů, tak i zde prý bývala kostní výzdoba, ale “nenechaví turisté ji rozebrali”). Dokonce v horní kapli je automat na pamětní mince, které jsou nahoře o 30 Kč levnější než na pokladně u vstupu do dolní kaple (50 Kč versus 80 Kč).

Kostnice byla uspořádána proto, aby si zde návštěvníci uvědomili fakt smrti a pomíjivost lidského života. Nevím, co si “uvědomoval” japonský turista ležící na zemi pod lustrem na vstupu do hrobky…

Podrobnější informace najdete na stránkách kostnice www.kostnice.cz.

 • NextGen scrollGallery2 thumbnail
 • NextGen scrollGallery2 thumbnail
 • NextGen scrollGallery2 thumbnail
 • NextGen scrollGallery2 thumbnail
 • NextGen scrollGallery2 thumbnail
 • NextGen scrollGallery2 thumbnail
 • NextGen scrollGallery2 thumbnail
 • NextGen scrollGallery2 thumbnail
 • NextGen scrollGallery2 thumbnail
 • NextGen scrollGallery2 thumbnail
 • NextGen scrollGallery2 thumbnail
 • NextGen scrollGallery2 thumbnail
 • NextGen scrollGallery2 thumbnail
 • NextGen scrollGallery2 thumbnail
 • NextGen scrollGallery2 thumbnail
 • NextGen scrollGallery2 thumbnail
 • NextGen scrollGallery2 thumbnail
 • NextGen scrollGallery2 thumbnail
 • NextGen scrollGallery2 thumbnail
 • NextGen scrollGallery2 thumbnail
 • NextGen scrollGallery2 thumbnail
 • NextGen scrollGallery2 thumbnail
 • NextGen scrollGallery2 thumbnail
 • NextGen scrollGallery2 thumbnail
 • NextGen scrollGallery2 thumbnail
 • NextGen scrollGallery2 thumbnail
 • NextGen scrollGallery2 thumbnail
 • NextGen scrollGallery2 thumbnail
 • NextGen scrollGallery2 thumbnail
 • NextGen scrollGallery2 thumbnail
 • NextGen scrollGallery2 thumbnail
 • NextGen scrollGallery2 thumbnail
 • Kostel všech Svatých, kostnice Sedlec
 • Kostel všech Svatých, kostnice Sedlec
 • Kostel všech Svatých, kostnice Sedlec
 • Kostel všech Svatých, kostnice Sedlec
 • Kostel všech Svatých, kostnice Sedlec
 • Kostel všech Svatých, kostnice Sedlec
 • Kostel všech Svatých, kostnice Sedlec
 • Kostel všech Svatých, kostnice Sedlec
 • Kostel všech Svatých, kostnice Sedlec
 • Kostel všech Svatých, kostnice Sedlec
 • Kostel všech Svatých, kostnice Sedlec
 • Kostel všech Svatých, kostnice Sedlec
 • Kostel všech Svatých, kostnice Sedlec
 • Kostel všech Svatých, kostnice Sedlec
 • Kostel všech Svatých, kostnice Sedlec
 • Kostel všech Svatých, kostnice Sedlec
 • Kostel všech Svatých, kostnice Sedlec
 • Kostel všech Svatých, kostnice Sedlec
 • Kostel všech Svatých, kostnice Sedlec
 • Kostel všech Svatých, kostnice Sedlec
 • Kostel všech Svatých, kostnice Sedlec
 • Kostel všech Svatých, kostnice Sedlec
 • Kostel všech Svatých, kostnice Sedlec
 • Kostel všech Svatých, kostnice Sedlec
 • Kostel všech Svatých, kostnice Sedlec
 • Kostel všech Svatých, kostnice Sedlec
 • Kostel všech Svatých, kostnice Sedlec
 • Kostel všech Svatých, kostnice Sedlec
 • Kostel všech Svatých, kostnice Sedlec
 • Kostel všech Svatých, kostnice Sedlec
 • Kostel všech Svatých, kostnice Sedlec
 • Kostel všech Svatých, kostnice Sedlec
Příspěvek byl publikován v rubrice Česká republika se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.