Budou veřejná prostranství v novém?

V posledních letech byl, a zatím stále je, Pilníkov značně rozkopán. To nešlo a ani nejde přehlédnout. Nejprve se stavěla kanalizace, opravovaly a stále se opravují mostky a k tomu se rekonstruovala silnice I. třídy I/16 vedoucí Pilníkovem. V roce 2002 byla zrušena parkovací místa naproti obchodu COOP a místo parkoviště byl vybudován chodník. Dnes se parkoviště vrací, i když na druhou stranu silnice. Ale silnici si projdeme až bude dokončena zcela.

Po ukončení všech oprav přijde čas na to, dotvořit i okolí opravených silnic, upravit zelené plochy a tím snad trochu zpříjemnit místním obyvatelům život nebo alespoň jejich procházení městem byť by šli jen na úřad něco vyřídit nebo na poštu pro balíček.

Svoji vizi nám poprvé na sklonku roku 2019 představili architekti z pražského ateliéru Tečka Jitka Žambochová, Luboš Klabík a Tomáš Klapka, kteří vyhráli ve výběrovém řízení na návrh městské zeleně. Na sále naší radnice se tehdy sešli s místními obyvateli a v rámci prezentace představili a vysvětlili své představy o úpravách pilníkovské zeleně a odpočinkových ploch, případně ploch nevyužitých nebo využitých neoptimálně. Architekti si dali za cíl vytvořit ve městě odpočinkové zóny a upravit městskou zeleň, a pomocí nich zvýraznit charakter našeho starobylého městečka. V rámci představené studie se zabývali i organizací parkování.

Na tehdejší setkání přišlo přes šedesát místních obyvatel, kteří zaplnili celý jednací sál na radnici a stáli kde se dalo. Někteří z návštěvníků měli dotazy a někteří vznesli i řadu připomínek, které architekti slíbili vzít v úvahu, pokud to tedy bude možné.

A po zapracování připomínek a zákazu shromažďování kvůli covidu se po téměř dvou letech, v pondělí 6. září 2021, setkali architekti s místními obyvateli podruhé a představili své současné představy, které berou ohled na konkrétní změny, jež jsou důsledkem rekonstrukce silnice I/16. Tentokrát si na sál restaurace Slunce jejich vizi přišlo poslechnout necelých třicet posluchačů. Je to sice méně než minule, ale snad to je kvůli obav z covidu než z důvodu nezájmu o dění v obci?

Studie je poměrně rozsáhlá a obsahuje 64 stran a aby se s ní mohli seznámit i všichni obyvatelé Pilníkova byla zveřejněna na obecních internetových stránkách. Takže kdo chtěl, mohl se s ní seznámit, i když nebyl na přednášce na sále. Do konce září mohli navíc obyvatelé ke studii zasílat dotazy nebo studii připomínkovat.

Studie obsahuje řadu fotografií a náčrtů, stručně se zmiňuje i o historii Pilníkova, a protože řada stránek jsou jen graficky zvýrazňující prvky s minimem textu (obsahují jen jedno slovo či písmeno nebo jen odstaveček ve středu stránky), což je sice možná zajímavé z hlediska grafiky, ale pro čtenáře to znamená méně textu, tedy méně stráveného času čtením. Popis řešených míst začíná až na straně 31 číslování PDF dokumentu a končí na straně 47. Ostatní stránky jsou také zajímavé a je dobré si je přečíst z hlediska pochopení celé studie, pokud ale máte málo času, projděte si alespoň uvedené stránky.

Stručně lze shrnout, že všechny plácky by měly být upraveny a osázeny stromy, mnohdy jinými než tam nyní rostou, a v bohaté míře na ně umístěna pítka či vodotrysk (náměstí) a u pošty kašna. Také je rozmístěno množství laviček a v parčíku na křížení ulic Hradčín a Tovární i přírodní cvičební prvky.

Pro nás jakožto místní obyvatele je asi nejdůležitější vyřešení Náměstí. Jednak je potřeba konečně dodělat kostel, ale to město neovlivní, protože není jeho vlastníkem. Tak se podívejme na návrh zbytku náměstí. V současnosti ŘSD dokončuje opravu silnice I/16 a přitom se mění některé části náměstí přiléhající k této silnici.

Na návrhu parčíku pod kostelem je vidět, že se řešení vrací do stavu ve čtyřicátých letech minulého století. Dokonce vrací ke kostelu kříž, který býval kdysi umístěn na venkovní stěně kostela vedle věže a někteří z vás ho jistě pamatují. Pouze původní kříž byl dřevěný a byl u zdi kostela, ne jak je zakresleno v návrhu samostatně stojící odhadem dle plánku asi dva metry před stěnou kostela. A vedle má růst strom Akát Vic. Osobně bych se v tomto případě držel spíše historické předlohy.

Co mě však na náměstí překvapilo je, že tam jsou navrženy hned tři nové vodní prvky: vodotrysk před radnicí v místě, kde je nyní prostor pro vánoční strom (stojan na strom by měl zůstat zachován) a dvě pítka – jedno před školou a jedno v parčíku pod kostelem poblíže pomníku obětem světových válek. Toto řešení by si nejspíše vyžádalo větší stavební úpravy, protože v daných místech není rozvod vody a elektrické energie a navíc místo pro vodotrysk je nyní dost šikmé, což by pro navrhované řešení vodotrysku asi nebylo to pravé. Ale u dětí, které někdy o velké přestávce chodí ven, by mohl mít vodotrysk úspěch 🙂 . Na náměstí je také navrženo celkem 19 laviček, dnes jich tam je tuším šest a nevšiml jsem si, že by byly přeplněné. Určitě se ale nějaké hodí do parčíku kolem kašny, ale 19 celkem?

Každý také občas musíme na poštu. Řešení ploch kolem pošty je zajímavé a v současnosti se již upravuje. Předpokládám, že současná úprava zohledňuje tuto studii. Nyní je v trojúhelníku u pošty cca deset parkovacích míst, což sice klesne na čtyři parkovací místa plus jedno místo pro invalidy, ale dalších patnáct míst má přibýt v ulici Farní. Takže zajet si pro něco na poštu by neměl být problém. Na původním parkovišti je umístěna další kašna a několik laviček.

Akutně, tedy co nejdříve, se bude muset řešit situace u sokolovny, protože nyní v rámci přestavby silnice I/16 došlo ke změně řešení této křižovatky, což sice snad zbezpeční pohyb chodců, ale na druhou stranu znemožní parkování. Takže bude nutné vybudovat parkoviště na parkování návštěvníků sportovní haly. K tomu se přímo nabízí obecní pozemek naproti sportovní hale, který také architekti k tomuto účelu navrhli. Zatím sportovci mohou využít parkoviště naproti hasičárně.

Vzhledem k rozmístění jednotlivých ploch s úpravami po celém středu Pilníkova je možné úpravy realizovat postupně. I když některé úpravy bude nutno provést dříve, viz například řešení parkování u sportovní haly. Pokud ale vím, tak o řešení uvedeném v této studii se uvažovalo ještě před stavbou kanalizace.

Co se ze studie nakonec uskuteční ukáže teprve čas. Na názor na studii jsem se zeptal starosty Josefa Červeného:

Do konce září bylo možné autorům studie poslat připomínky – přišlo jich hodně?

Ne, nikdo žádný námět neposlal.

Se studií jsi se jistě seznámil, takže jaký je Tvůj názor na ni?

ANO, seznámil. Studie je to pěkně zpracovaná dle pohledu architekta, já mám osobně skromnější a střízlivější pohled. Ale jak se říká, tisíc lidí, tisíc názorů.

Které části návrhu bys vyzdvihl?

Nejvíce se mi líbí plácek Pod Statkem, vrácení kvalitního zátěžového trávníku s možností hrací plochy a setkávání občanů. To bych rád realizoval jako první etapu.

A co říkáš například na množství pítek, která architekti navrhli, nebo vodotrysku na náměstí? Náměstí bylo relativně nedávno rekonstruováno (2002) a před radnicí, kde je ve studii umístěn vodotrysk, není zrovna rovný plácek a co náklady na provoz pítek a vodotrysku?

Stojan a vodní trysky na náměstí před základní školou nevidím za sebe jako vhodné místo. Město navíc protíná několik potůčků, ptactvo bude spíše volit klidnější místo nežli centrum města.

Když se nyní rekonstruovala I/16, tak se s touto studií již počítalo nebo naopak studie počítala s rekonstrukcí silnice?

Dříve byl projekt na komunikaci I/16, se kterým poté ateliér Tečka pracoval.

Co přestavba dalších částí obce, například na Hradčíně. Obrubníky tam naznačují novou cestu…

Ano, v katastru je to jako cesta vedeno, mělo by se s ní určitě počítat. Zda bude mlatová nebo ze zatravňovacích tvárnic, či jen štěrková, je na rozhodnutí a spolupráci se zahradním architektem.

A sportovce jistě zajímá, kdy se bude řešit parkování pro návštěvníky haly či sokolovny?

Parkování u kryté haly je součástí projektu nová MŠ. Sportovci ale již nyní mohou bezpečně a komfortně zaparkovat u hasičárny, kde je stabilně volné místo. Poté stačí jen přejít přes cestu.

A na závěr – bude se studie jako celek realizovat? Budou na ni peníze?

Rád bych připravenou studii využil jako návod k možné realizaci. Příkladem je parkoviště pod poštou. Realizace ale bude určitě probíhat po etapách, jedině tak na ni najdeme peníze v rozpočtu.

Na realizaci budou potřebné ještě další projekty na jednotlivé části? Nebo na základě studie již budete provádět přímo konkrétní úpravy?

Záleží na lokalitě. Pokud se bude jednat o stavební úpravy, vždy bude potřeba projekt (např: parkoviště pod poštou, nebo dodělané nové chodníky), pokud půjde pouze o sadové úpravy, studie pro provedení díla stačí.

Kolik studie zatím stála a kolik ještě bude stát?

Studie stála 150.000,-Kč a to je cena konečná.

A kolik peněz se vynaložilo na navazující projekty?

Na navazující projekty se vynaložilo 67.000,-Kč.

O kolik se zvýšily náklady na chodníky, které se dělaly v rámci rekonstrukce I/16 jinak a z jiného materiálu?

Celková cena stavebních prací je 5.420.694,-Kč plus projekty výše. Jedná se o změnu obrubníků a chodníků + parkoviště pod poštou. Také sem patří chodníky před mostem u pošty, u prvního stupně základní školy, u Domova důchodců i u Sokolovny.

Byl nebo bude vyměněný materiál využit při budování nových chodníků?

Samozřejmě ano, materiál, který je náš, je uložen na sběrném dvoře a bude se s ním počítat pro další použití.

Děkuji za rozhovor.

Příspěvek byl publikován v rubrice město Pilníkov, reportážní fotografie se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.