Pilníkovská kronika – od roku 2000

Toto je druhá část kroniky podle zde napsaných článků z akcí, kterých jsem se osobně zúčastnil, a tedy na kterých jsem (obvykle) fotografoval. Řada ze zde publikovaných článků byla rovněž zveřejněna na webu www.Pilnikov.cz.

Článek byl publikován také na www.Pilnikov.cz – pouze do roku 2007.

Všechny části kroniky naleznete zde.

Pod fotografiemi jsou odkazy na příslušné články. Na této úpravě zatím pracuji.

rok 2001

01.03. 2001 Od tohoto dne jsou v Pilníkově používány názvy ulic.
Pilnikov.cz 01.06. 2001 Oficiální spuštění první webové prezentace obce Pilníkova.
Požadavek obce byl na kvartální aktualizaci stránek. Kupodivu na tomto požadavku obec trvala až do konce roku 2010! (viz příslušná smlouva)

rok 2003

13. až 14. 06. 2003 Proběhlo referendum o vstupu do EU. Referenda se zúčastnilo 482 z 866 voličů, což je zhruba 56% a tedy lehce nad celorepublikový průměr (55%). Z uvedeného počtu hlasů bylo 9 hlasů neplatných a 473 platných, a z nich 319 bylo pro vstup do EU a 154 proti. Celkem tedy vstup do EU podpořilo 36,836 % z oprávněných voličů.
01.09. 2003 Vyhláškou 108/2003 Sb. ze dne 1.dubna 2003 o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných městech a obcích za památkové zóny a určování podmínek pro jejich ochranu byla mimo jiné ustavena pámátková zóna v Pilníkově. Vyhláška nabyla účinnosti dnem 01.09.2003.

rok 2005

Pilnikov.cz 31.12. 2005 Protože se provozem Internetových stránek obce ukázala potřeba častější aktualizace stránek, byl proveden přechod na redakční systém phpRS. Od toho jsme si slibovali, že se podaří zpřístupnit přidávání informací na obecní stránky i členům zastupitelstva, členům komisí nebo zástupcům sportovních klubů či jiných spolků, kteří by tak snadno mohli využít obecní stránky k seznámení občanů se svojí činností. Bohužel jsme se setkali s naprostým nezájmem.

rok 2006

28.01. – 30.01. 2006 V blíže neurčené době od soboty 28.01.2006 večer do pondělí 30.01.2006 odpoledne došlo ke zřícení klenby stropu ve střední části lodě barokního kostela Nejsvětější Trojice v Pilníkově.
Kostel je státem chráněnou památkou.
2.03. 2006 Vichřice Emma
Po Kyrillovi další silná vichřice, i když v Pilníkově, až na několik vývrácených stromů, toho naštěstí tolik nezničila.
Maximální rychlost naměřená na Sněžce byla 169 km/h.
31.03. 2006 Povodeň
Letos při tání sněhu začalo pršet a potoky v obci se rozvodnily.
Sníh napadl poměrně brzy – již 12.11.2005 a již neroztál. Potom se koncem března výrazněji oteplilo a navíc začalo pršet. Potoky se rozlily a zatopily své okolí. Nejvíce zatopených domů bylo od soutoku Starobuckého a Vlčického potoka směrem k Chotěvicím.

Výroba pelikána

28.06. 2006 Po mnoha letech, kdy na středovém sloupu kašny byla váza, byla opět na kašnu umístěna socha pelikána krmícího svá mláďata vlastním masem.
30.06. – 31.12. 2006 Proběhla veřejná sbírka na záchranu a opravu kostela Nejsvětější Trojice v Pilníkově.
Sportovní hala 13.10. 2006
pátek
Byla slavnostně otevřena hala sportovního areálu s umělým povrchem v Pilníkově.
26.10. 2006
pátek
Starostou byl opět zvolen pan František Hubáček (7:0:0) a místostarostou pan Miroslav Slavík (5:2:0), předsedou finančního výboru byl zvolen pan Bartůněk (6:0:1), předsedou kontrolního výboru pan Kužel – volba měla být provedena na příštím zasedání, po složení slibu pana Kužela.
Předsedové komisí:
– komise školství, kultury a sportu – Mgr. Skořepová
– komise sociální – p. Včelišová
– komise pro pořádek a bezpečnost – p. Petrů
– komise pro územní plánování a MPZ – Mgr. Sokolovičová
Odměny neuvolněným členům zastupitelstva byly stanoveny předsedům komisí na 1000,- Kč měsíčně a 4000,-Kč pro místostarostu. Poznámka: (pro:proti:zdrželi se hlasování)
16.11. 2006 Dne 16.11.2006 byla v u německého registrátora zaregistrována doména pilnikau.de s názvem “Pilnikau in Böhmen”, což jsou stránky o Pilníkovu v německém jazyce.

Vlastníkem stránek je pan Johannes Gottwald, kterého si možná pamatujete například z odhalení pelikána na kašně, když předával starostovi příspěvek na opravu kašny.

rok 2007

19.01. 2007
pátek
Krátce po půlnoci byly nad Pilníkovem bouřky doprovázené velmi silným větrem o síle orkánu. O neobvyklosti tohoto jevu svědčí i to, že orkán dostal jméno – Kyrril. Silný vítr setrval až do rána. V Pilníkově a okolí bylo vyvráceno několik stromů. Na Sněžce byla naměřena rekordní rychlost větru v nárazech až 216 km/m (60 m/s).
12.04. 2007 Pilníkov se opět stal městem. Dekret o stanovení Pilníkova městem převzal starosta ve čtvrtek 17.5.2007 v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

rok 2008

rok 2009

logo_slevarna 08.09. 2009 Slévárna a strojírna, a.s. – bylo zahájeno insolvenční řízení na základě vyhlášky Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 34 INS 5947/2009-A-2/celk.1 ze dne 8. 9. 2009. Insolvenčním správcem byl jmenován Ing. Milan Prouza z Trutnova. Původní majetek firmy zapsaný v obchodním rejstříku byl 210 ks kmenových akcií zapsaných na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč na akcii.
logo_slevarna 01.10. 2009 Slévárna a strojírna, a.s. – na základě usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 34 INS 5947/2009-A-9/celk.3 ze dne 1. 10. 2009 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka a prohlášen na jeho majetek konkurs. Tímto skončil největši zaměstnavatel v Pilníkově.

rok 2010

01.03. 2010 Město Pilníkov se stalo plátcem DPH.
Myslivecké odpoledne 30.07. 2010 Dětské myslivecké odpoledne
Radnice se studnou 10. 2010 V říjnu 2010 radnice změnila své barvy ze žluto – hnědé kombinace na kombinaci odstínů zelených barev.
15.11. 2010 Těsnou většinou (5:4:0) byl novým starostou zvolen pan Jiří Haken. Místostarostou byl zvolen pan Hubáček (6:1:2). Další hlasování již byla jednoznačná – předsedou finančního výboru byl zvolen pan František Bartůněk (9:0:0) a předsedou kontrolního výboru byl zvolen pan Miroslav Klapka.

Poznámka: (pro:proti:zdrželi se hlasování)
Vánoční trhy 03.12. 2010 ZŠ a MŠ v Pilníkově pořádala již druhé Vánoční trhy.
Pilnikov.cz 31.12. 2010 Ukončení údržby městských stránek firmou JABLKON, s.r.o.. V současnosti opět přišla doba k zásadnější změně vzhledu, dnes již městských, webových stránek. Protože po celou dobu existence stránek město dodávalo jen minimum podkladů, a protože údržba stránek byla značně nerentabilní rozhodli jsme se spolupráci s městem ukončit.
POZNÁMKA: Vzhledem k velmi dlouhé nefunkčnosti stránek a řadě dotazů obyvatel doplňuji, že výpověď smlouvy byla předána již dne 27.10.2010 a soupis hesel 29.12.2010. Dočasnou údržbu webu, než bude vybrán nový administrátor, po nás nikdo nechtěl. (doplněno 18.02.2011)Podle informací z veřejného zasedání dne 17.3.2011 má být nový web do 20.4.2011.

rok 2012

18.04. 2012 Poté co místní Slévárna a strojírna, a.s. získal nový majitel a začal s bouráním staveb, došlo při řezání konstrukce bývalé kotelny k požáru, kdy odlétající jiskry zapálili nejspíše zbytky mazutu a olejů. Při požáru zasahoval HZS Trutnov, JSDH Pilníkov, JSDH Hostinné, Policie ČR. Požár byl uhašen kolem 12 hodiny.

rok 2015

31.03. – 01.04. 2015 Orkán „Niklas“.
Začalo sněžit a večer i silně foukat. Je více sněhu než bylo o Vánocích.
Příspěvek byl publikován v rubrice město Pilníkov, něco z historie, Pilníkovská kronika se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.