Památková zóna Pilníkov

Vyhláškou 108/2003 Sb. ze dne 1.dubna 2003 o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných městech a obcích za památkové zóny a určování podmínek pro jejich ochranu byla mimo jiné ustavena památková zóna v Pilníkově. Tato vyhláška zároveň definuje hranice památkové zóny:

Pilníkov (12061), okres Trutnov, Královéhradecký kraj

Hranice začíná severně od náměstí v k. ú. Pilníkov I u komunikace p. č. 1204 v severním rohu p. p. č. 1199. Směřuje k jihovýchodu po severovýchodních hranicích p. p. č. 1199, st. p. č. 129, p. p. č. 252/2, 252/1, 254, 257/1, 257/2, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, st. p. č. 149, p. p. č. 267. Tuto parcelu obchází i z východu, překračuje kolmo komunikaci p. č. 1202/1 a lomí se k západu po její jižní straně ke st. p. č. 1/1. V severovýchodním bodě st. p. č. 1/1 se lomí k jihu po hranicích tohoto pozemku a st. p. č. 1/2, p. p. č. 30/1, 29, 28, 26, 25, 22, 21/1, 20/1, 19, 16, 15/1, 15/2, 13, st. p. č. 172, p. p. č. 1309, 11/3, 4/6, 9/3, 9/1. Po západní straně této parcely se lomí k severu k p. p. č. 8/1. Lomí se k západu a sleduje hrany p. p. č. 8/1, 7/1, 5/1, 4/1, 3/1. Lomí se k jihu po východní straně p. p. č. 3/3. Lomí se k západu po jižních hranách p. p. č. 3/3, 2, 1. Stáčí se k severu po západních hranicích p. p. č. 1, st. p. č. 1323 a 23. Lomí se k západu po jižní straně komunikace p. č. 1204. Lomí se k severu po západních hranicích st. p. č. 97, p. p. č. 204/3, 204/4, 206/1, 208, 209, 210, 214/1, 1213, 218, 243/6, 243/5, 243/4. Obchází ze severu p. p. č. 243/2, stáčí se k severu po západních hranicích p. p. č. 243/1 a 242. Lomí se k západu po severních hranicích p. p. č. 242, st. p. č. 130/3, p. p. č. 241 a přechází přes komunikaci p. č. 1204 do výchozího bodu.

Vyhláška nabyla platnosti dne 1.9.2003.

Tento článek a fotografie byl také zveřejněn na www.Pilnikov.cz.

Příspěvek byl publikován v rubrice historické památky, město Pilníkov, něco z historie. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.