Oficiální internetové stránky města Pilníkova

Vzhledem k tomu, že již neudržujeme oficiální web města Pilníkova, budete naše články, fotografie, video i informace z konaných akcí nacházet na tomto neoficiálním a nezávislém serveru http://pilnikov.jablkon.cz, od začátku roku 2012 jsme zřídili doménu http://pilnikov.info – je to jednodušší odkaz na naše neoficiální pilníkovské stránky.

Pokud pořádáte nějakou akci a pokud nás na ní pozvete, rádi se jí zúčastníme a zveřejníme informaci a fotografie zde na tomto serveru.

Poprvé byla oficiální webová prezentace obce Pilníkov spuštěna dne 1. června 2001. Správcem prezentace se stala firma JABLKON, s.r.o.. Vzhledem k tehdejším možnostem připojení obyvatel obce k internetu byl požadavek obce na čtvrtletní aktualizaci stránek. Kupodivu na tomto požadavku obec trvala až do konce roku 2010!

S rozvojem internetu a po rozšíření WiFi sítě v Pilníkově a vzhledem k zákonu č. 500/2004 Sb. – správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. (stanovuje mimo jiné i povinnost správních orgánů zveřejnit obsah úřední desky i způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 26 odst. 1)), se ukázala potřeba častějších aktualizací webových stránek. Proto byla od 1. ledna 2006 spuštěna (z iniciativy administrátora a samozřejmě zdarma) nová prezentace s jednodušší možností zadávání nových příspěvků v redakčním systému phpRS. I přes uvedený zákon však obec, později město, nadále trvá (zřejmě z finančních důvodů – viz dále) na čtvrtletní aktualizaci stránek (včetně úřední desky, kterou však samo neaktulizuje).

Vzhledem k tomu, že v současnosti opět přišel čas na zásadnější změnu městského webu vynucenou změnami v legislativě platných od 01.01.2011 (kterou by zřejmě bylo vhodné (i když asi ne nutné) spojit i s přechodem na novější redakční systém), a protože po celou dobu existence stránek město dodávalo jen minimum podkladů, proto se web bohužel nepodařilo dovést do stavu odpovídajícího všem platným zákonům, a navíc byla údržba stránek značně nerentabilní (město platilo v posledním roce 155,55 Kč plus DPH za měsíc (kromě poplatků za doménový název a prostor na serveru)) rozhodli jsme se spolupráci s městem ukončit. Stalo se tak písemnou výpovědí smlouvy dne 27.10.2010 a následně byl dne 29.12.2010 starostovi předán soupis všech přístupových hesel nutných k údržbě webu. Web jsme udržovali do 31.12.2010. (Poznámka: město vypsalo výběrové řízení na nového správce městských stránek až 23.12.2010.)

Pro doplnění zjednodušeně uvádím, že uvedená cena obsahovala přepis zaslaných materiálů, psaní článků a fotografování na městských akcích (nikoliv pořizování videa; vstupné na akce jsme si přitom platili sami :-)), archivace a technická údržba webu, a další. Některé z článků včetně fotografií byly publikovány v novinách. Také jsme se účastnili na přípravě propagačních materiálů obce, například kalendáře pro rok 2010, který byl rozdáván zdarma a jistě ho dostala i řada pilníkováků, a který vydalo Společenství obcí Podkrkonoší. Pilníkovu byl v kalendáři věnován měsíc březen.

Od přechodu k redakčnímu systému jsme si slibovali, že se podaří zpřístupnit přidávání informací na městské stránky úředním osobám (viz výše uvedený zákon), členům zastupitelstva i členům komisí nebo zástupcům sportovních klubů či jiných spolků působících ve městě, kteří by tak snadno mohli využít městské stránky k seznámení občanů se svojí činností. Bohužel jsme se setkali s naprostým nezájmem. Za celou dobu s námi spolupracoval pouze pan starosta František Hubáček,  Mgr. Ilona Skořepová a také organizátoři Vánočního turnaje ve stolním tenise.

Přejeme novému administrátorovi hodně úspěchů při tvorbě webu a větší podporu ze strany městského úřadu, aby nemusel informace opisovat z plakátů a odposlouchávat z městského rozhlasu, tak jak jsme to museli často dělat my.

POZNÁMKA: Vzhledem k velmi dlouhé nefunkčnosti stránek a řadě dotazů obyvatel doplňuji, že dočasnou údržbu webu, než bude vybrán nový administrátor, po nás nikdo nechtěl (doplněno 18.02.2011).

Podle informací z veřejného zasedání dne 17.3.2011 má být nový web uveden do provozu do 20.4.2011.

Je 20. dubna a nové stránky jsou již od rána, s jednou výraznější aktualizací, částečně funkční. Ještě chybí aktualizace zastaralých údajů, počeštění některých funkcí redakčního systému WordPress a přenesení dat na oficiální hosting placený městem (nyní je vše zatím na freehostingu ENDORA.cz – http://www.pilnikov.mzf.cz). Bohužel ale došlo k poškození původního webu (například odkazy na okolní obce, seznam rubrik, atd. – navíc neustálé přesměrovávání na nový web výrazně komplikuje vyhledávání informací na starém webu) a znefunkčnění starého webu z roku 2001 (na kterém už stejně nic aktuálního nebylo – jen archiv akcí, vyhlášek a zápisů ze zasedání – i když poslední dvě věci se občas hodí). Jak je vidět, zanedlouho opět budeme mít aktuální informace z města!

Začátkem června došlo k další změně vzhledu webu. Web je nyní mnohem lépe čitelný, ale bohužel ještě stále neodpovídá platným zákonům a předpisům – asi jako jeden z posledních (ne-li úplně poslední) v ČR. A také si můžete vybrat, kdo je starostou – p. Haken nebo p. Hubáček. Doufejme, že na základě upozornění na veřejném zasedání dne 15.09.2011 budou konečně tyto (i další) chyby opraveny.

2011-10-07: Tak konečně byla většina chyb odstraněna, i když pojetí úřední desky je dosti nestandardní – v “Sejmuto” bych čekal spíše datum, než označení toho, kdo to napsal :-). Také ještě je dole nenápadně umístěn odkaz na jméno Administrátora.

  Také se, již 26.9.2011, objevil v diskuzi pod jedním z článků zajímavý dotaz a ještě zajímavější odpověď admina. I když za včasné zveřejňování informací na úřední desce administrátor (ani podle Metodického pokynu pro zveřejňování na úřední desce) nezodpovídá.

  2011-10-19: Dnes jsem byl upozorněn na zvláštní pojetí úřední desky, tak jsem se na oficiální web opět podíval.

Na duhém otisku obrazovky je velmi specifický výklad zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26 (citát § 26/1: “(1) Každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup.”. Nevím co je myšleno tím, že “Obsah má informativní charakter.”. Pokud to je myšleno a realizováno tak, že se na elektronické úřední desce nezveřejňuje vše (nebo se dokumenty zveřejňují později a antidatují se – viz otisk webu výše), jsou pro město v tomto případě spíše důležitější následující odstavce zmíněného paragrafu:

(3) Není-li správní orgán schopen zajistit zveřejnění obsahu úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup podle odstavce 1, uzavře osoba uvedená v § 160 odst. 1, jejíž je tento správní orgán součástí, s obcí s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu má sídlo, veřejnoprávní smlouvu (§ 160) o zveřejňování obsahu úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(4) Nedojde-li k uzavření veřejnoprávní smlouvy podle odstavce 3, postupuje se v případě obecního úřadu podle zvláštního zákona. V případě jiného správního orgánu rozhodne nadřízený správní orgán, že pro něj bude tuto povinnost vykonávat sám nebo že jejím vykonáváním pověří jiný podřízený věcně příslušný správní orgán ve svém správním obvodu. Rozhodnutí nadřízeného správního orgánu se zveřejní nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce správního orgánu, který povinnost neplnil.

No uvidíme jak se to vyvine dále… ale okolní obce (Chotěvice, Vlčice i Staré Buky), i když jsou menší než město Pilníkov, mají vše v pořádku již někdy od března letošního roku. Zřejmě postupovaly podle příslušného metodického pokynu zveřejněného na stráknách MV ČR.

Mimo jiné i kvůli nutnosti předělat některé části webu jsme ukončili údržbu oficiálního pilníkovského webu, protože vzhledem k objemu nutných změn uplatňovaných od 1.1.2011 se nám smlouva o údržbě stránek zdála nevýhodná (podrobnější vysvětlení viz výše, ale ve stručnosti – úpravy webu jsme dělali zdarma, datová údržba včetně fotodokumentace akcí za 155,55 Kč + DPH měsíčně). Na město jsme však nezanevřeli a stále se účastníme akcí pořádaných v našem městě a fotografie a videa nyní zveřejňujeme na vlastním nezávislém webu a organizátoři námi zdokumentovaných akcí mohou použít ve svých článcích odkazy na články na našem webu.

Příspěvek byl publikován v rubrice informace z kultury, město Pilníkov, něco z historie se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.