Schůzka pracovní skupiny MPZ

Ve středu 23. května 2012 v dopoledních hodinách se opět sešla pracovní skupina MPZ (Městská Památková Zóna) složená ze zástupců města, památkářů z městského i krajského úřadu, zástupce vlastníka (církve) a stavební firmy ENTAZE Náchod s.r.o., která provádí opravy. Pan farář P.ThLic. Adrián Jaroslav Sedlák, O.Praem. přítomen bohužel nebyl.

Na úvod schůzky nejprve stavbyvedoucí pan Červený seznámil skupinu účastníků s proběhlými opravami, které na místě i ukázal. V současné době byla dokončena oprava a zpevnění krovů, což je vidět na některých fotografiích. Také byla částečně vyvezena suť a další materiál, který se nacházel v místech uložení krovů a okolí. Na klenbě se však suť i ptačí trus nachází dále a zbytečně ji zatěžuje a navíc i zadržuje vlhkost. Klenba nad varhany se však zřejmě i nadále sesedá a možná bude problém ji zachránit. Stav našeho kostela je velmi mimořádný a v širokém okolí nemá obdobu, možná ani nikde jinde v České republice (a okolí).

Nyní by bylo potřeba dodělat alespoň střechu, aby se zabránilo zatékání vody do opravených krovů.

Letos také bude doplněn program regenerace MPZ Pilníkov, který zpracoval již v roce 2004 Ing. Arch. Sommer a vzhledem ke stáří projektu, je již velmi vhodné jej aktualizovat. Doplněk zpracuje Ing. Arch. Smilnický.

Na MPZ létos byl přidělen příspěvek Ministerstva kultury ve výši 400 000,-Kč. Z této částky bude částka ve výši 372 000,-Kč zaslána na účet Církve římskokatolické, arciděkanství Trutnov. Na stejný účet bude také převedeno 40 000,-Kč, což je podíl města Pilníkov na opravu kostela Nejsvětější Trojice. Částka 28 000,-Kč bude poskytnuta na opravu oken měšťanského domu č.p. 32. (viz zápis z březnového veřejného zasedání).

Příspěvek byl publikován v rubrice historické památky, kostel Nejsvětější Trojice, město Pilníkov se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.