Zvelebování veřejných prostranství

Pilníkov má novou kanalizaci, mnoho nových chodníků, nová parkovací místa kolem pošty a problémy se zatáčkou na silnici I/16. naproti radnici. Silničáři zatím problém „vyřešili“ tak, že ve směru od Trutnova doplněnili dopravní značku P7 – Přednost protijedoucích vozidel a v opačném směru značku P8 – Přednost před protijedoucími vozidly. Na jednu stranu chtějí rychlý průjezd Pilníkovem (aby se zde provoz zbytečně nekumuloval) a na druhou udělají takovouto zatáčku. Ale prý se zatáčka bude upravovat. Tak uvidíme, co z toho nakonec vzejde.

Na některých místech byly při této rekonstrukci rovnou udělány nové obrubníky, na které v některých případech zatím nenavazuje okolní terén. A nyní přišel čas tato místa veřejného prostranství upravit a dodělat. A tak se začalo kácet…

Co tomu předcházelo?

Na sklonku roku 2019 nám svoji vizi budoucího vzhledu Pilníkova v zasedací místnosti na naší radnici představili architekti z pražského ateliéru Tečka, kteří vyhráli výběrové řízení na návrh městské zeleně. Již tenkrát byl o toto téma zájem a celá zasedačka byla přeplněna účastníky. Přítomní tehdy vznesli řadu připomínek, které architekti slíbili zvážit a případně do studie zapracovat. Potom jsme o studii dva roky neslyšeli. Až v září 2021 předstoupili architekti před místní obyvatele podruhé. Protože se podle první schůzky očekávala opět velká účast, bylo setkání svoláno do sálu restaurace Slunce. Nakonec ale přišla jen necelá polovina návštěvníků, co byla na prvním setkání. S celou studií se můžete seznámit na stránkách města – Studie veřejných prostranství | (pilnikov.cz). O setkání a o studii jsem psal zhruba před rokem:

No a letos přišel čas na realizaci úprav některých prostranství. Nejprve přišel znalec a pro radnici vytvořil posudek stavu stromů. Píše v něm, že stromy na dotčených místech jsou poškozené a některé i shnilé. Smrky jsou navíc přerostlé, a protože smrk má mělké kořeny, tak v případě silných větrů hrozí jejich vyvrácení a poškození jak městského, tak i soukromého majetku.

Domnívám se, že mezi kácenými stromy se nejspíš najdou i zdravé stromy (pařezy nevypadají shnile), ale v nové výsadbě budou stromy stejné velikosti, což bude jistě vypadat lépe, než aby mezi mladými stromky zůstalo několik stromů již vzrostlých, tedy i mnohem mohutnějších. Odstraněním smrků se navíc vyčistí průhledy na centrum města například při cestě od nádraží nebo při chůzi po chodníku na jižní straně náměstí nebudou zakrývat kostel coby dominantu města.

Na Facebooku se také k tomuto rozvinula diskuze, ale nikdo z diskutujících se ke kácení stromů souhlasně nevyjádřil. Všichni vyjadřují podiv a smutek. A to se bude kácet dál… Tentokrát na náměstí.

Možná by pomohla včasná informovanost…

Co bude teď?

Na Hradčín má být ještě navezena zemina do výše již připravených obrubníků a poté provedena výsadba nových stromů a parková úprava. Zajímavé je, že místo dnes nejčastějších lip budou použity i jiné stromy, například na Hradčíně to budou jabloně, třešně a lípa velkolistá samozřejmě také. Jehličnaté stromy, které dosahují velkého vzrůstu použity již nebudou.

V prostoru východní části náměstí budou kromě lip ještě vysázeny hlohy a sakura ozdobná. Také bude upravena její horní část, ve které vede cesta kolem domů, a i ta bude opravena, a navíc tam vznikne chodník a parkoviště s podélným stáním pro obyvatele. Kromě těchto úprav ještě budou odstraněny smrky z náměstí před restaurací.

Realizace

Je jasné, že tyto změny mají i své odpůrce. Mnoha lidem je líto vzrostlých a na pohled krásných lip, ale již se kácí a na Hradčíně zůstaly jen pařezy. Takže už nezbývá než očekávat nový vzhled. Podle starosty by vše mělo být hotovo do konce listopadu, takže zhruba za měsíc uvidíme, jak to bude celé vypadat.

V dalších letech půjde hlavně o to, aby se stromy správně udržovaly a nebyly ničeny nevhodným ořezem. Což se prý dělo současný lípám.

Na závěr jsem se ještě na pár drobností zeptal starosty Josefa Červeného:

Na Hradčíně jsou lavičky a hrací stůl, předpokládám, že tam vše zůstane… Nebo lavičky ještě přibydou?

Ta herní zůstane, ta druhá nevím, ale osvědčila se a tak zřejmě zůstane také. ANO, časem, po založení trávníku, bude také nová stromová lavička. Trávník musí dostat čas, aby se uchytil.

Kdysi jsi mi v jednom rozhovoru říkal, že na Hradčíně budou cvičící stroje, workoutové hřiště – počítá se s nimi?

Kdysi to byla úvaha a jedna z možností, již dva roky po sobě žádáme z MMR o workoutové hřiště do areálu atletického stadionu. Nyní jsme jako náhradníci, čekáme na vyjádření.

Cesty budou asfaltové nebo budou mít jiný povrch?

Ve studii je uveden mlatový povrch a to určitě dodržíme.

V plánku ve studii je zakreslena i socha Sv. Kryštofa, znamená to, že se bude obnovovat? Nebo se nechá místo pro její případnou pozdější obnovu?

Místo se určitě zachová, pozdější obnova se určitě nabízí, torzo sochy je na sběrném dvoře, ale spousty jejích částí schází, včetně hlavních soch. Jestli se někdy do opravy pustíme, se ještě uvidí.

Zatím byly skáceny stromy na Hradčíně. Řada kolemjdoucích namítá, že pařezy vypadají zdravě…

To že nejsou shnilé pařezy ještě nic neznamená. Snad špatná péče a řezání stromů takzvaně „na hlavu“, je důvodem špatného stavu stromů. U tohoto způsobu řezu obvykle platí, že koruny hlav stromů od řezů uvnitř vyhnijí, tím jsou poté duté a rozpadají se. Navíc takto oslabené (poškozené) stromy byly napadeny chorobami a škůdci. Proto velká část stromů se skutečně kácí především z důvodu špatného zdravotního stavu. Ty případně zdravé stromy se kácí z důvodu celkové kompozice daného místa. Vše navazuje na studii revitalizace zeleně.

Posudek na stromy zpracoval autorizovaný krajinářský architekt, který spolupracuje s NPÚ a ví velice dobře, co se má sázet do památkové zóny a co je vhodné v našem podnebí. Jedná se o dřeviny stanovištně vhodné na konkrétní zamýšlené stanoviště, a to s přihlédnutím k místním podmínkám půdním, teplotním i jiným klimatickým. Posouzení stromů se provedlo dle metodiky dendrologického průzkumu.

Nejedná se o žádný rozmar ale skutečnost na kterou se tady řadu let nehledělo, jakožto také na spousty jiných věcí.

Počítá se i s úpravou zbytku náměstí, tedy prostoru pod kostelem kolem kašny?

Úpravy této části bych rád rozjel již v příštím roce. Další části pak budou postupně následovat.

A na závěr ještě k ulici Za tratí, tam se kvůli kanalizaci vykácela celá lipová alej – co bude tam a kdy?

Zatím zde nic neplánujeme, navrácení stromové aleje by se mi ale líbilo…

Děkuji za rozhovor a teď již zbývá jen čekat na jaro, až budou všechny tyto prostory v novém.

Související obrázky:

Příspěvek byl publikován v rubrice město Pilníkov, reportážní fotografie se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.